Postai kódok

Output kód

A Posta által a Számlatulajdonos részére a tranzakcióról biztosítandó információ tartalmát és formáját határozza meg.

 • <21>: a géppel feldolgozott bizonylat eredeti nagyságban nyomtatott másolata
 • <22>: a géppel feldolgozott bizonylat kicsinyített másolata
 • <23>: „A befizető neve, címe", valamint a „Közlemény" rovat képének eredeti nagyságú másolata
 • <24>: „A befizető neve, címe", valamint a „Közlemény" rovat képének eredeti nagyságú másolata
 • <31>: a feldolgozásból nyert adatokat adathordozón vagy listába foglalva egyéb melléklet (bizonylat, annak képe) nélkül adja át a PEK (Magyar Posta Rt. Elszámoló Központ). A 31-es kód esetén a PEK engedélye szükséges, emiatt a legyártást engedélyezési folyamat előzi meg.szerződés köteles
 • <32>: a feldolgozásból nyert adatok és bizonylatképek átadása adathordozón. a 32 kód esetén a PEK engedélye szükséges, emiatt a legyártást engedélyezési folyamat előzi meg.szerződés köteles

Tranzakció kód

A bizonylat típusát és az OCR sáv kitöltöttségének fokát jelzi.

 • <51>: teljesen kitöltött készpénz-átutalási megbízás
 • <52>: a felső OCR-sávból az „Összeg" adat hiányzik
 • <53>: az OCR-sávból a „Befizetőadat" hiányzik
 • <54>: az OCR-sávból mind az „Összeg", mind a „Befizetőazonosító" adat hiányzik. (de Befizetőazonosító a kézi kitöltésű adatmezőn a Luhn-féle képlettel kitöltésre kerül)
 • <55>: az „Összeg" és a „Befizetőazonosító" az OCR-sávból hiányzik (és nem is áll rendelkezésre)

TC = 51-54 kóddal igénybe vehető valamennyi OC kód, azonban ajánlott az OC = 31

TC = 55 kóddal igénybe vehető a 21, 22, 23, 24 kódjelű szolgáltatás, ajánlott azonban a 22 vagy a 24 kódjelű output.

Befizetőazonosító

A számlatulajdonos által kialakított kód, amely alapján értelmezni tudja a befizetőt (név és cím átadása nélkül), illetve a kód tartalmazhat a befizetéshez kötődő egyéb (pld. fizetési jogcím, esedékesség, stb.) információkat is. A befizetőazonosítót ellenőrzőszámmal (E) kell kiegészíteni, amelynek képzéséhez az ún. LUHN-képletet kell használni. A befizetőazonosító maximum 24 (23+E), kézi kitöltésnél 16 (15+E) hosszú csak számjegyekből álló kód lehet. Befizetőazonosító használata az OC31 kód esetében kötelező.

Luhn-féle képlet

1. lépés: A jobb első számjeggyel kezdődően minden második számjegyet 2-vel kell megszorozni.

2. lépés: Az első lépésben kapott eredmény minden egyes számjegyét az eredeti szám azon számjegyeinek összegéhez kell hozzáadni, melyek az első lépésben nem vettek részt a szorzásban.

3. lépés: A második lépésben kapott eredményt az első 0-val végződő közvetlenül következő nagyobb számból le kell vonni.

Ha a második lépés eredményeként kapott szám végén “0” áll, akkor az ellenőrzőszám: 0

Példa: 9012028684

1. lépés
számjegyek 9 0 1 2 0 2 8 6 8 4
műveletjel × × × × ×
szorzószám 2 2 2 2 2
EREDMÉNY   0   4   4   12   8

2. lépés
Összeadás +9 +0 +1 +4 +0 +4 +8 +1+2 +8 +8
Összesen: 45

3. lépés
Ellenörzőszám számítás 50 -45 =5
Ellenörzőszám: 5

A példa szerinti befizetőazonosító ellenőrzőszámmal együtt: 90120286845

Információk